* 2002 'Art frame'

Rudi Struik, Art Frame (2002)

Art Frame by Rudi Struik displays a huge rectangular wooden framework (216 x 100 x 73 cm) in which old glass lantern slides, formerly used for teaching art history, are embedded. The stacked-up series of slides are alternated with narrower bands of triplex. The slides, which measure 10 x 8.5 cm, consist of two thin, smallish glass plates, held together by tape applied around the edges. On strips of paper on the sides of the glass plates, the name of the artist, the title of the work, and sometimes the collection in which it is held, have been beautifully handwritten in pen or pencil. Numbers and colour codes provide clues to their former use. In very sharply defined black-and-white images, we see works of the great masters of former times: Bosch, Breugel, Rembrandt, Raphael. In the middle of the construction beams a robust incandescent light bulb, which was also retrieved from the collection of the Leiden Printroom. The light shed by the lamp conjures the images of the old masters to loom up like ghosts from the past.Rudi Struik, Art frame (2002)

Art frame van Rudi Struik toont een monumentaal rechthoekig houten raamwerk (h 216 x 100 x 73 cm) waarin oude glasdia’s zijn gevat die vroeger in het kunstgeschiedenisonderwijs werden gebruikt. De gestapelde reeksen dia’s alterneren met smalle banen van triplex. De dia’s van 10 x 8.5 cm bestaan uit twee dunne glasplaatjes die aan de randen met tape bij elkaar worden gehouden. Op papieren repen aan de zijkanten van de glasplaatjes is in een mooi lopend handschrift in pen of potlood de naam van de kunstenaar, de titel van het werk en soms ook de collectie vermeld. Nummers en kleurcodes verwijzen naar hun voormalige gebruik. Wij zien, in zwart/wit, haarscherpe afbeeldingen van de Grote Meesters van weleer: Bosch, Breugel, Rembrandt, Rafael. In het midden van het bouwwerk schijnt een kloeke gloeilamp die eveneens uit de collectie van het Leidse Prentenkabinet te voorschijn kwam.
Door het schijnsel van de lamp doemen als geesten uit het verleden de beelden van de oude meesters op.