* 2002 Tentoonstelling ‘In het teken van de taal'

Exhibition ‘In het teken van de taal’ (On the Theme of the Language), Kunsthistorisch Instituut, Universiteit Leiden 2002

My work for this exhibition was based on the space available. I wanted this work to be seen and experienced in the space itself. This space was provided by part of the library of the Institute for the History of Art. Art History is department of the Faculty of Letters (Liberal Arts) and the word ‘letters’ gave me the idea of combining the space and the artwork, allowing them to discover each other. The works in the exhibition can be seen as a play on words which can be viewed from every angle.


Tentoonstelling ‘In het teken van de taal’, Kunsthistorisch Instituut, Universiteit Leiden 2002

Mijn werk voor deze tentoonstelling gaat uit van de aanwezige ruimte. Het is mijn bedoeling dat het werk de ruimte zelf laat zien en ervaren. De ruimte maakt deel uit van de bibliotheek kunstgeschiedenis. Kunstgeschiedenis valt onder de faculteit der Letteren en het woord ‘letteren’ gaf mij het idee om de ruimte en het kunstwerk met elkaar te combineren, ze elkaar te laten ontdekken. Het woord ‘letteren’ inspireerde me tot dit werk. Je kunt de werken op de tentoonstelling zien als een spel met taal dat vanuit alle kanten te bekijken is.