* 2006 'Warsaw Art Festival'

2006 Warsaw Art Festival: Rudi Struik, performance Selected Histories (2006)

Recently, a large number of obsolete glass lantern-slides from the Department of Art History of the University of Leiden were given to me. The 8,000 10 x 8 cm slides are all about Western Art History, particularly of 15th-, 16th- and 17th-century Dutch, Italian, English and German paintings and prints. I have also been given old glass lantern-slides from the Museum of Natural History in Leiden depicting Palaeolithic material. In the installation, a selection of 200 slides was hung at random from the ceiling by lengths of white string, and the visitor ‘reads’ the works according to the path he chooses to take. The viewer can see art and science together, two areas which do not always meet, but now have the opportunity to interact. In the performance, a number of black slides were laid down one by one on the floor. They represent what is missing in the collections. The black slides epitomize all that has fallen by the wayside of history. The title ‘Selected Histories’ alludes to the selectivity in the writing of history.


Een tijd geleden kreeg ik van het Instituut Kunstgeschiedenis van de Universiteit Leiden een grote hoeveelheid in onbruik geraakte, oude glasdia’s. De achtduizend glasdia’s die 10 x 8 cm meten, gaan allemaal over de Westerse kunstgeschiedenis, met name de vijftiende-, zestiende- en zeventiende-eeuwse Nederlandse, Italiaanse, Engelse en Duitse schilderkunst en grafiek. Ook ontving ik een serie oude glasdia’s met afbeeldingen van paleolithisch materiaal van Museum Naturalis in Leiden. De installatie bevatte een willekeurige selectie van tweehonderd dia’s die aan wit koord van verschillende lengtes vanaf het plafond hingen. De bezoeker kon de werken ‘lezen’ naar gelang het pad dat hij zelf koos. De kijker werd geconfronteerd met representaties van kunst en wetenschap, velden die elkaar niet altijd ontmoeten maar in deze installatie met elkaar interacteren. Tijdens de performance werd één voor één een aantal zwarte dia’s uit een buidel gehaald en aan het witte koord voorzichtig op de grond neergelegd. Zij representeren wat in vele collecties ontbreekt, zij karakteriseren wat uit de geschiedenis is.

Click on photo to enlarge